பாயிரம் – கடவுள் வாழ்த்து – 8


தீயினும் வெய்யன் புனலினுந் தண்ணியன்
ஆயினும் ஈசன் அருளறி வாரில்லை
சேயினும் நல்லன் அணியன்நல் அன்பர்க்கு
தாயினும் நல்லன் தாழ்சடை யோனே

தீயினும் வெய்யன் புனலினும் தண்ணியன் – இறைவன் தீயை விடச் சூடானவன், நீரை விடவும் குளிர்ச்சியானவன். அவனே தீயில் வெம்மையாகவும், நீரில் குளிர்ச்சியாகவும் அவனே அனைத்து உணர்வுகளாகவும் விளங்குகிறான்.

ஆயினும் ஈசன் அருள் அறிவார் இல்லை – இறைவன் அனைத்துமாக இருந்தாலும் அவனின் அருளை முழுமையாக அறிந்தவர் யாரும் இல்லை.

சேயினும் நல்லன் அணியன் – சேய் – குழந்தை (அ) தொலைவு. இதனை குழந்தையைப் போன்ற நல்ல குணாதிசயங்களை உடையவன், கொண்டாடப் படுபவன் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். நாத்திகம் பேசி விலகி செல்வோருக்கும் நன்மையை மட்டுமே தருபவன், நெருங்கிச் சென்று அருள்பவன்.

நல் அன்பர்க்கு தாயினும் நல்லன் – தன் மீது அன்புடயோர்க்கு தாயைப் போன்று பாசம் கொண்டவன்.

தாழ் சடையோனே – தாழ்ந்த சடையை உடைய சிவன்.

Advertisements
This entry was posted in திருமந்திரம் and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s