பாயிரம் – கடவுள் வாழ்த்து – 6


அவனை ஒழிய அமரரும் இல்லை
அவனன்றிச் செய்யும் அருந்தவம் இல்லை
அவனன்றி மூவரால் ஆவதொன் றில்லை
அவனன்றி ஊர்புகு மாறறி யேனே

அவனை ஒழிய அமரரும் இல்லை – இறைவனைத் தவிர இறப்பற்றோர் ஒருவரும் இல்லை. இறைவனன்றி விண்ணுலகில் வாழும் தேவர்களும் இல்லை.

அவனன்றி செய்யும் அருந்தவம் இல்லை – இறைவனின் அருளன்றி செய்யும் தவங்கள் இல்லை. இறைவன் அருள் இருந்தால் மட்டுமே அவனை வணங்கவும் முடியும், இல்லையேல் ஒரு அணுவையும் அசைக்க இயலாது.

அவனன்றி மூவரால் ஆவது ஒன்றில்லை – இறைவனின் அருள் இல்லையேல் அயன், மால் உருத்திரர்களாலும் முறையே ஆக்கல், காத்தல், அழித்தல் தொழில்களை ஆற்ற இயலாது.

அவனன்றி ஊர் புகுமாறு அறியேனே – இறைவனின் அருள் இன்றி முக்தி அடைவதற்கான வழியை அறிய இயலாது.

Advertisements
This entry was posted in திருமந்திரம் and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s